The boursfa’s Podcast

بورس یک راه عالی برای سرمایه گذاری

August 8, 2020

بورس اوراق بهادار اساساً به عنوان بازارهای اصلی فعالیت می کند که  دوره آموزش بورس درج شده می توانند با انتقال پس انداز سرمایه گذاران به سرمایه گذاریهای تولیدسرمایه را جمع کنند.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App